Privacy beleid

Privacyverklaring

Jasmine Travel & Events Kriekerij 11 – 9900 Eeklo

Jasmine Travel & Events gebruikt deze verklaring en verwerkt ook jouw gegevens:

De contactpersoon voor al jouw vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens is Subadra Van Loo ( 09 336 68 40 – info@jasminetravel-events.be ).

Jasmine Travel & Events verwerkt in het kader van haar activiteiten persoonsgegevens van natuurlijke personen. Dit kan gaan om natuurlijke personen die (een potentiële) klant zijn, contactpersonen bij partners, hotelketens, luchtvaartmaatschappijen, ambassades, personeelsleden, affiliate partners enz.

Bij Jasmine Travel & Events zijn privacy en vertrouwen erg belangrijk voor ons. Daarom dragen we uiteraard ook zorg voor de persoonsgegevens die je met ons deelt bij de reservaties van je droomvakanties. Je kan erop vertrouwen dat je gegevens bij ons veilig zijn.

De verwerking van je persoonsgegevens zijn vanaf 25 mei 2018 conform met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-verordening 2016/679), beter bekend als de General Data Protetion Regulation of GDPR. We leggen je in onze privacyverklaring dan ook uit hoe wij jouw gegevens gebruiken en waarvoor. In deze privacyverklaring vind je ook meer informatie over je privacyrechten en hoe je ze kan uitoefenen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Jasmine Travel & Events?

Bij ons worden de persoonsgegevens verwerkt die nodig zijn voor de uitvoering van reis- of andere overeenkomsten die met Jasmine Travel & Events worden afgesloten en verwerkt omdat wij deze gegevens nodig hebben om onze commerciële activiteiten te kunnen uitvoeren.

Dit kan gaan om je naam, voornaam en contactgegevens maar ook om je taalkeuze, je ondernemings- of BTW nummer, je bankrekeningnummer, kredietkaartnummer, paspoortgegevens en e-mail adres.

Maar ook de communicatie die je met Jasmine Travel & Events voert als huidige of potentiële klant. Jasmine Travel & Events verwerkt amper gevoelige persoonsgegevens in de zin van de GDPR. Reizigers zijn sowieso verplicht om een bepaalde (contact)gegevens aan Jasmine Travel & Events te delen en daaronder kunnen dan wel bepaalde gevoelige gegevens zijn zoals voor de reis relevante medische gegevens of speciale wensen (in verband met dieet, religie of beperkingen).

De reiziger zal voor deze strikt noodzakelijke verwerking dan haar uitdrukkelijke toestemming geven door aanvaarding van de algemene en bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op de reisovereenkomst. Andere persoonsgegevens zijn misschien niet verplicht maar indien niet meegedeeld kan dit eventueel de uitvoering van de reisovereenkomst ernstig vertragen of schaden.

Wanneer je je registreert voor de nieuwsbrief, dan ontvangt de betrokken persoon op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief op het vermelde e-mail adres. Jasmine Travel & Events gebruikt dit e-mail adres enkel voor de diensten waarop je je hebt ingeschreven. Uiteraard kan er op eender welk ogenblik worden uitgeschreven via de link onderaan elke nieuwsbrief of door een vraag daartoe via een “uitschrijven e-mail”.

Juridische grondslag en doeleinden van de verwerking

De verwerking in het kader van voorgenomen of lopende overeenkomsten is meteen ook de belangrijkste juridische grondslag van de gegevensverwerking door Jasmine Travel & Events. Indien nodig wordt jouw aanvullende, uitdrukkelijke en specifieke toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR gevraagd.

Een gegeven toestemming kan in principe kosteloos en elektronisch worden ingetrokken, tenzij er een andere juridische grond voor de verwerking zou zijn. In dit verband merkt Jasmine Travel & Events op dat wij jouw gegevens ook kunnen  verwerken vanuit een “gerechtvaardigd belang” voor de verwerking.

Jasmine Travel & Events kan je op deze manier inlichten over nieuwe, voor jou misschien interessante reizen indien je reeds geregistreerd bent op onze nieuwsbrief. Jasmine Travel & Events zal dit, zoals we reeds lange tijd doen, steeds binnen de redelijke grenzen doen en nooit op een agressieve of door jou niet-gewenste wijze.

Bron van de persoonsgegevens

Jasmine Travel & Events verkrijgt de persoonsgegevens die ze verwerkt, in de eerste plaats van de betrokken natuurlijke personen zelf. Jouw verzekeringsmaatschappij, hun tussenpersonen en medisch personeel kunnen ook informatie over jou verstrekken, bijvoorbeeld in geval van nood if in belang van andere reizigers. Wij maken uiteraard nooit misbruik van deze gegevens en gebruiken deze alleen om jou beter te kunnen van dienst te zijn.

Duurtijd van de verwerking

Jasmine Travel & Events houdt de gegevens die ze verwerkt, niet langer bij dan nodig voor de doeleinden van de verwerking. In principe bewaren wij de persoonsgegevens niet langer dan 10 jaar te rekenen vanaf het einde van de (reis)overeenkomst die je met Jasmine Travel & Events hebt afgesloten dan wel vanaf het moment waarop de gegevens werden bekomen (dit rekening houdende met de verjaringstermijn van contractuele vorderingen).

Indien noodzakelijk in bijvoorbeeld een geval van rechtsgeding, kan het zijn dat de persoonsgegevens langer moeten bijgehouden worden. Eventuele gevoelige gegevens worden slechts bijgehouden voor de duur noodzakelijk voor de uitvoering van de reisovereenkomst tenzij ze op de ene of andere manier noodzakelijk bijgehouden moeten worden om te kunnen aantonen dat Jasmine Travel & Events de reisovereenkomst correct heeft uitgevoerd. Jasmine Travel & Events houdt de persoonsgegevens die ze verwerken, maximaal up-to-date en wist of corrigeert deze indien nodig.

Veiligheid  van de persoonsgegevens

Jasmine Travel & Events waarborgt de integriteit, de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, zowel technisch als organisatorisch. Wij slaan belangrijke/gevoelige persoonsgegevens op eigen beveiligde servers of op beveiligde servers van derde partijen.

Verwerking dor / communicatie met externe partners

Jasmine Travel & Events verwerkt de persoonsgegevens in de eerste plaats zelf (zowel intern als extern voor informatie- en communicatiedoeleinden). Wij bezorgen gegevens enkel aan derden als dit noodzakelijk is om jouw reis te kunnen boeken of om de reis vlot te laten verlopen (wij moeten bijvoorbeeld gegevens delen met de leveranciers van de reisarrangementen, zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels en vervoerbedrijven).

Alleen de strikt noodzakelijke gegevens worden doorgegeven. Jasmine Travel & Events geeft persoonsgegevens ook nog door aan de externe partners maar dit in de mate dat dit nodig is voor het vervullen van haar taak als koepelorganisatie. De doorgifte van persoonsgegevens aan buitenlandse partijen ook buiten de EU (zoals hotelketens, luchtvaartmaatschappijen, handling agenten en andere dienstverleners) is in kader van de uitvoering van reisovereenkomsten absoluut noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant en de klant geeft dan ook toestemming voor deze verwerking in de algemene of bijzondere voorwaarden van de reisovereenkomst.

Indien Jasmine Travel & Events persoonsgegevens doorgeeft aan iemand buiten de EU die niet op de lijst met “veilige landen” (in het kader van de GDPR) staat, dan zal ze hiervoor in de mate van het mogelijk de passende veiligheidswaarborgen afdwingen. Wij zien er maximaal op toe dat de externe partners die voor ons persoonsgegevens verwerken of die (mee) verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking, de bepalingen van de GDPR naleven. Daartoe wordt er gestreefd om zoveel mogelijk “verwerkingsovereenkomsten” af te sluiten met de belangrijke partners.

Jouw rechten onder de GDPR

Wij waarborgen dat jij als betrokken natuurlijk persoon de rechten kan uitoefenen die de GDPR je verleent (oa informatie, inzage, kopie, verbetering, vergetelheid, beperking van en bezwaar tegen de verwerking en overdraagbaarheid van gegevens).

Je kan rechten kosteloos en elektronisch uitoefenen via de contactinformatie vermeld vooraan deze verklaring. Alleen bij overmatig belastende verzoeken kan Jasmine Travel & Events een administratieve kostenvergoeding aanrekenen.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies ene services, op onze en andere websites, niet helemaal correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw jouw browser.

Een klacht of vraag over jouw persoonsgegevens?

Jouw contact persoon bij Jasmine Travel & Events staat bovenaan deze tekst vermeld. Heb je een klacht, dan kan je deze ook indienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Gegevensbeschermingsautoriteit of GBA (www.privacycommission.be). Je kan ook steeds verhaal aanteken bij de nationale rechtbanken.

Wijziging van dit Privacy en Cookie beleid

Jasmine Travel & Events behoudt zich het recht voor om dit Privacy en Cookie beleid te wijzigen. Wij raden u aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen zodat u altijd van de laatste geldende versie op de hoogte bent. Dit Privacy en Cookie beleid is voor het laatst gewijzigd in mei 2018.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen en volgen de regelgeving hierover op. Als je vragen hebt over dit privacy beleid, kunt je contact met ons opnemen:

Jasmine Travel & Events

Kriekerij 11

99900 Eeklo

09/336 68 40

info@jasminetravel-events.be

Waarom kiezen voor 

Bestemmingsspecialist voor luxe reizen
Bestemmingsspecialist

 Bestemmingsspecialist

Als bestemmingsspecialist koos ik er bewust voor om slechts 5 bestemmingen op te nemen in mijn aanbod

IndiaMaledivenEmiratenIndonesië

Bestemmingsspecialist

 Luxe reizen op maat

Na een kennismakingsgesprek ontwerp ik een voorstel gebaseerd op jouw wensen én aangevuld met mijn ideeën.

Voor elke aanvraag ontwerp ik een uniek reisvoorstel op maat.

Bestemmingsspecialist

 Passie voor reizen

Ik reis regelmatig naar mijn favoriete bestemmingen. Om er de nieuwste reistrends te ontdekken, unieke hotels te selecteren én bijzondere excursies te gaan uittesten.

 

Bestemmingsspecialist

 Hospitality met een smile

Mijn belangrijkste doel is om er voor te zorgen dat jij zorgeloos kan genieten van je reis. Van bij de planning van je luxe reis tot bij je terugkeer. 

 

our preferred Partners